Mittauskalustomme täydentyy

Julkaistu 17.3.2021


Ympäristömittauksiin liittyen käytöstämme löytyy nyt useita miehittämättömään mittaukseen soveltuvia luokan 1 äänitasomittareita, kuten Sigicom Infra S50 ja uutena Sigicom Infra S51. Miehitettyihin mittauksiin käytössämme on Norsonic Sound Analyser NOR139. Melumittauksiin luotettavuutta tuo useat yhtäaikaiset mittauspisteet.
Ilmassa kulkeutuvan pölyn mittaamiseen käytöstämme on nyt myös useita Sigicom Infra X20DM2 hiukkasmittauslaiteistoja. Myös hiukkasmittauksissa, kuten PM10, usealla yhtäaikaisella mittauspisteellä saadaan luetettavampi kokonaiskuva hiukkasten kulkeutumiselle, tuulensuunnasta ja sääolosuhteista riippumatta.
Ympäristömittauksia täydentää tarvittaessa sääasema, mikä perustuu Vaisalan teknologiaan ja millä saamme mitattua mittauskohteen tuulen nopeuden ja tuulen suunnan. Sääasema mittaa myös sateen määrän ja ilman lämpötilan. Sääasemalla varmistetaan, että mittaukselle asetetut sääolosuhteet täyttyvät.
Sääasema